Produkter > Hjälpmedel > Hjälpmedel som kamouflage

Hjälpmedel som kamouflage

Bokhylletapet som dörrkamouflage

Klicka här för att beställa bokhylletapeten via e-butiken
Ett sätt att undvika att låsa en dörr, som den demenssjuke inte har någon anledning att besöka, t.ex. en tvättstuga/ förråd/expedition, är att kamouflera den till en bokhylla. Personalen på boendet kan då använda dörren, men de demenssjuka uppfattar den inte som en låst dörr som de är utestängda från. Även i en hem-miljö kan detta bokhylle-kamouflage bli ett bra stöd och förhindra att dörrar behöver låsas. OBS Får inte användas på nödutgångar.
För mer info. klicka här

Bildspel: före/efter bokhylletapet

loading...