Produkter

Aktivitetsprodukter, Hjälpmedel, Böcker

Klicka på aktuell länk nedan för info
Alla produkter  i bokstavsordning
Aktivitetsprodukter
Hjälpmedel
 

Domino med olika färger Domino med olika färger

Aktivitetsprodukter
Merparten av mina aktivitetsprodukter är i första hand avsedda för personer med demens eller kognitiva problem.

Röd toalettsits Röd toalettsits

Hjälpmedel
Hjälpmedel i kontrastfärg och bokylletapet är i första hand avsedda för personer med demens, kognitiva problem eller en synskada och övriga hjälpmedel är avsedda för en bredare grupp av rörelsehindrade.