www.mfd.se Myndigheten för Delaktighet (OBS Hjälpmedelsinstitutet upphörde 2014-05-01)
www.1177.se/Tema/Hjalpmedel Hjälpmedelstjänsten via vårdguiden 1177
www.konsument.se/funktionsnedsattningar En intressant guide som samlat information över resurser för funktionsnedatta
www.habilitering.se En annan intressant habiliterings guide som rekommenderas

Hjälpmedels databaser

www.handikapptips.wordpress.com
www.textilochtips.wordpress.com
www.spinalistips.se Hjälpmedlesdatabas med tips av och för personer med ryggmärgsskada
www.tipbase.org  Hjälpmedeldatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Demens
www.gunaremyr.se Gun Aremyr: Närverk Arbetsterapeuter/Demens, Föreläsningar och handledning på demensområdet , demenslitteratur. hjälpmedelstips
www.demensdagny.se Dagny Vikström, Demensutbildning mm
www.fallgropar.se Fallgropar i demensvården
www.olapolme.se Ola Polme: Hur ska vi bemöta demenssjuka: Böcker, föreläsningar

Kognitiva funktionhinder
www.flexenita.se Susanne Barkvik: IT teknik för personer med kognitiva funktionshinder i skola och arbetsliv

Uppfinningar/Innovationer
 www.uppfinnareforeningen.se Svenska uppfinnareförening
www.ideum.nu Uppfinnarskolan för dig som vill utveckla din kreativitet och arbetsförmåga
www.innovationscentrum.se Innovationer

Föreningar 
www.fru.se  Föreningen för Re/habilitering och utveckling  
www.tibet-school.org Svensk Tibetanska Skol och kulturföreningen
www.nygemenskap.org Föreningen Ny Gemenskap Denna bild visar den mångfald av människor som finns i Ny Gemenskap