Bakgrund.

Jag heter Elisabeth Svedin och är
leg. arbetsterapeut sedan 1973.
Under alla år har jag varit verksam som arbetsterapeut inom sluten-, öppenvård, hjälpmedelscentral, bostadsanpassning, palliativ vård/ASIH och inom demensvård
Sedan 1985 har jag parallellt med mitt arbete som arbetsterapeut varit konsult till hjälpmedelsfirmor med utbildning, produktutveckling, framförallt med inriktning mot antidecubitusmadrasser.
2002 startade jag min firma Elisabeth Svedin Rehab eftersom jag hade samlat på mig så många kreativa ideer under mina yrkesverksamma år som jag ville förverkliga
Läs en intervju som gjordes när jag startade min firma från tidningen Arbetsterapeuten.

Affärsidé.

 De första åren var firman inriktad  mot antidecubitus- madrasser, men har alltmer flyttat fokus mot att välja ut ut och sälja en rad intressanta hjälpmedel och aktivitets-produkter som inte tidigare funnts på den svenska hjälpmedelsmarknaden eller andra viktiga produkter som inte säjs av andra firmor. Produkterna har jag hittat i Sverige och utomlands och vid behov har jag nykonstruerat dem eller så har de tidigare används för andra målgrupper. Jag kompletterar kontinuerligt med nya produkter och tar gärna emot tips på sådant som saknas och behövs tas fram.

Svedin-ting.

Som undergrupp till denna hemsida har jag "Svedin-ting"
där jag säljer andra intressanta saker som inte är handikapphjälpmedel t.ex kreativa konstnärliga produkter