www.mfd.se Myndigheten för Delaktighet (OBS Hjälpmedelsinstitutet upphörde 2014-05-01)
www.1177.se/Tema/Hjalpmedel Hjälpmedelstjänsten via vårdguiden 1177

Hjälpmedels databaser

www.handikapptips.wordpress.com
www.textilochtips.wordpress.com
www.spinalistips.se Hjälpmedlesdatabas med tips av och för personer med ryggmärgsskada
www.tipbase.org  Hjälpmedeldatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Demens
www.gunaremyr.se Gun Aremyr: Närverk Arbetsterapeuter/Demens, Föreläsningar och handledning på demensområdet , demenslitteratur. hjälpmedelstips
www.demensbutiken.se  Kerstin Lundström: Demensutbildning, Internetbutik, demenslitteratur
www.demensdagny.se Dagny Vikström, Demensutbildning mm
www.fallgropar.se Fallgropar i demensvården
www.olapolme.se Ola Polme: Hur ska vi bemöta demenssjuka: Böcker, föreläsningar

Kognitiva funktionhinder
www.flexenita.se Susanne Barkvik: IT teknik för personer med kognitiva funktionshinder i skola och arbetsliv

Uppfinningar/Innovationer
 www.uppfinnareforeningen.se Svenska uppfinnareförening
www.ideum.nu Uppfinnarskolan för dig som vill utveckla din kreativitet och arbetsförmåga
www.innovationscentrum.se Innovationer

Föreningar 
www.fru.se  Föreningen för Re/habilitering och utveckling  
www.tibet-school.org Svensk Tibetanska Skol och kulturföreningen
www.nygemenskap.org Föreningen Ny Gemenskap